Bestuurders van bedrijfswagens die naar de het afvalbrengstation komen, worden bij de ingang op de nieuwe regel gewezen. "Verschillende chauffeurs reageren verbaasd. Zij hadden er op gerekend dat ze hun afval gratis konden brengen. Velen betaalden voor het storten van hun afval," aldus de gemeentewoordvoerster.

BENADEELD De maatregel pakt nadelig uit voor inwoners van Amstelveen die alleen een bedrijfsauto ter beschikking hebben en privé-afval naar de stort willen brengen. De lokale partij Actief voor Amstelven (AvA) heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De gemeente heeft ook bemerkt dat inwoners die privé afval komen brengen met een auto op grijs kenteken met deze maatregel worden benadeeld. 'We kijken hoe deze regel in de praktijk uitpakt. Klantgerichtheid naar onze inwoners en ondernemers is een belangrijk uitgangspunt. Daarom bekijken we nu of we er voor kunnen zorgen dat maatwerk mogelijk wordt voor inwoners die aantoonbaar privé afval met een bedrijfsvoertuig brengen,' aldus de woorvoerster.

GEMENGD De nieuwe regel werd volgens haar door het college van B en W ingevoerd nadat medewerkers van Afvalbeheer hadden vastgesteld dat er steeds meer afval met bedrijfsvoertuigen werd gebracht. Het ging daarbij met name bedrijfsafval dat soms gemengd was met huishoudelijk afval. Het was daarbij niet altijd duidelijk of het bedrijfs- of privé-afval betrof.

BETAALD Dat zorgde regelmatig voor discussies tussen bestuurders van bedrijfswagens en de medewerkers van het afvalbrengstation. Voor bedrijfsafval dat naar het afvalbrengstation gebracht wordt, moet namelijk betaald worden. Dat terwijl voor inwoners van Amstelveen het inleveren van huishoudelijk afval en verbouwingsafval op het station tot 1 kubieke meter per maand gratis is.

WEEGPAS De kosten daarvoor zijn verwerkt in de afvalstoffenheffing die de inwoners betalen. Ondernemers betalen volgens de woordvoerster geen afvalstoffenheffing. maar regelen het afvoeren van bedrijfsafval meestal met commerciële afvalinzamelaars. Het bedrijfsafval dat tegen betaling op het afvalbrengstation wordt ingeleverd, is veelal kantoor-, winkel- en dienstenafval. Dat afval is vergelijkbaar met huishoudelijk afval. De meeste bedrijven die dit komen brengen, hebben hiervoor een contract afgesloten. Zij hebben een speciale weegpas en krijgen achteraf een rekening.

ONEIGENLIJK GEBRUIK Om aan mogelijke onduidelijkheid een einde te maken heeft het gemeentebestuur de nieuwe regel ingevoerd. Afval dat met een bedrijfsbus die op naam van een bedrijf staat wordt aangevoerd, wordt voortaan als bedrijfsafval gezien. Hiermee moet oneigenlijk gebruik van de gratis stortmogelijkheden voor inwoners tegengegaan worden.

GEEN EXTRA DUMPINGEN De gemeente heeft vooralsnog niet gemerkt dat de nieuwe regel leidt tot extra afvaldumpingen. "Een groot aantal inwoners komt terug in hun privé-auto en veel (klus)bedrijven hebben ook een contract met een commerciële inzamelaar," aldus de woordvoerster.

iNFORMATIEVOORZIENING AvA uitte bij het stellen van de schriftelijke vragen over de maatregel ook kritiek op de informatievoorziening over de nieuwe regel. De woordvoerster meldt dat de nieuwe regel naar buiten is gebracht via de website van de gemeente, de gemeentepagina in het Amstelveens Nieuwsbald en middels een pushbericht via de afvalwijzerapp.