De zorgen bij Legmeer-bewoners ontstonden al eind 2018. Toen gingen bouwactiviteiten aan de zuidkant van de N201 van start, zonder dat er een bouwvergunning was verleend. De bouwwerkzaamheden liggen sindsdien stil en er is alleen een metalen karkas van het bedrijfsgebouw zichtbaar. Bewoners van Legmeer uitten toen al hun zorgen over aantasting van het uitzicht vanwege de hoogte van de bebouwing...