De kinderen werden vanmorgen feestelijk ontvangen op het schoolplein. Vanuit luidsprekers klonk het schoollied. Ouders moesten wel op afstand blijven. De kinderen gingen na een toespraak waarin directeur Roël iedereen bedankte voor de inzet in de afgelopen tijd, onder begeleiding van de juf mee naar binnen. "Dat gebeurde per klas en met 1,5 meter afstand van elkaar. Binnen werden eerst de spull...