CDA-fractieleider Pier Rienks noemde het voorgestelde gebouw 'een perfect voorbeeld van fallische architectuur': "Dat zijn gebouwen die symbool staan voor mannelijke dominantie, macht en politieke autoriteit. Zo'n gebouw willen we toch helemaal niet in de Schildersbuurt?" Rienks verwees naar de vorig jaar aangenomen Hoogbouwvisie, die voor een dergelijk gebouw wél ruimte biedt. Meer ruimte dan waar de raad zich toen van bewust was. Toch ziet hij het bouwplan als onvermijdelijk gezien de woningnood: "Het feit dat de wethouder dit plan voorlegt en geen wijzigingen meer aanbrengt of het terugtrekt, geeft aan dat stoppen geen optie is. Anders was dat wel gebeurd. En ook wij willen meer middeldure huur en koopwoningen." Hoewel het CDA twee weken geleden in een commissie nog dreigde tegen te stemmen, stemde de fractie uiteindelijk toch voor. Rienks: "Het was dit plan of helemaal geen woningen."

VISIE Maar er mogen wat het CDA betreft niet nog meer 57 meter hoge torens rondom de Schildersbuurt verrijzen. Rienks vroeg in zijn motie om een stedenbouwkundige visie op het Stadshart waarin meer van dergelijke gebouwen niet voorkomen. Vooraf kreeg hij hiervoor al de steun van alle drie coalitiefracties (VVD, D66 en PvdA) en van AVA. Uiteindelijk ging de raad unaniem met de motie akkoord.

Wethouder Floor Gordon reageerde instemmend. "Ook het college wil niet opnieuw in dergelijke situaties terechtkomen," zei ze. "Dit plan dateert nog uit een vorige raadsperiode. En bijsturen is iets anders dan iets nieuws ontwikkelen. Omdat de eerste versie niet voldeed, is er anderhalf jaar lange gesleuteld aan wat er nu ligt. We hebben gezorgd voor minder volume en minder schaduwwerking, er is van alles aan verbeterd. Het is nu slikken of stikken, kiezen of delen."

BALANS BBA, dat tegen het plan voor de Groen van Prinstererlaan stemde, pleitte in een motie om de raad bij toekomstige plannen eerder te betrekken, zodat die dan voorwaarden kan stellen voor een betere balans met de omgeving. "Wij beslissen nu over een startnotitie, maar wij ervaren het als een slotnotitie," aldus BBA-raadslid Jacqueline Solleveld Olthof. Ze kreeg alleen steun van de SP. De rest van de raad vond de motie overbodig, gezien de mogelijkheden die er al zijn.

Patrick Adriaans (SP) verbaasde zich over de moties van CDA en BBA. Hij herinnerde aan een SP-motie bij de behandeling van de Hoogbouwvisie in oktober vorig jaar, waarin de fractie pleitte voor variatie in hoogte en meer draagvlak creëren bij omwonenden. "Wij zullen de nieuwe moties wel steunen, omdat er precies hetzelfde in staat als in onze motie destijds, maar we begrijpen niet waarom wij toen geen steun kregen."

Wat het plan zelf betreft stuurde de SP dit liefst terug naar de tekentafel. AVA kreeg een 'knoop in de maag' van dit plan en steunde het evenmin. Raadslid Michel Becker zei: "De bewoners zijn op het verkeerde been zijn gezet doordat er eerst een gebouw zou komen van 32 meter hoog en het nu 57 meter hoog wordt." Lennart de Looze (GroenLinks) vond dat teveel gekozen was voor de belangen van de ontwikkelaar en te weinig voor die van de buurt.

PIJN Tawros Aslanjan (D66) sprak van een 'hoofdpijn- of buikpijn-dossier'. "Enerzijds worden wij benaderd door mensen van wie de zoon van 29 jaar vanwege het tekort aan woningen nog thuis woont, maar we willen van Amstelveen ook niet een Manhattan aan de Amstel maken." De keuze viel voor D66 uiteindelijk, net als bij de andere coalitiepartijen VVD en PvdA, op meer woningen.