Het raadsvoorstel behelsde acht opdrachten aan het college om de aanpak van schuldhulpverlening te verbeteren, gebaseerd op aanbevelingen uit een rapport dat de Rekenkamercommissie Amstelveen recent heeft opgesteld. Dit voorstel nam de gemeenteraad unaniem aan.