De drie thema's zijn aangedragen door het publiek, tijdens een bijeenkomst in het kader van de Lokale Heldinnen expositie, die tot stand kwam naar aanleiding van de vorige vrouwendag. Het zijn stuk voor stuk belangrijke thema's, aldus Doornik. Bij het thema gezondheid wordt ingezoomd op hart- en vaatziekten. "Dit zijn al vele jaren wereldwijd doodsoorzaak nummer éé...