In een raadscommissievergadering op donderdag 30 januari (20.00 uur, raadhuis) gaat een aantal mensen inspreken om aandacht te vragen voor het probleem dat veel Amstelveense woningzoekenden geen sociale huurwoning kunnen vinden. De commissie bespreekt dan de Woonagenda van het college met daarin het voorgestelde huisvestingsbeleid voor de komende jaren. Voorafgaand aan de raadsvergadering o...