Het bureau Gateway van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat eerder de gemeente adviseerde hoe de ict-crisis het beste kon worden aangepakt, is nu in een vervolgrapport vol lof. Amstelveen heeft met 'een bewonderenswaardige energie, inzet en focus' opvolging gegeven aan aanbevelingen uit eerdere rapporten.  Daarmee is een goede basis gelegd voor verdere doorontwikkeling. G...