Volgens het stadsbestuur is de huidige fietsroute aan verbetering toe. Op sommige plekken zijn de paden smal, ontbreken voetpaden, of het is onduidelijk waar ze liggen. De verbeterde fietsroute moet de sportvoorzieningen die langs de route liggen verbinden en voor een goede verbinding met Amstelveen zorgen. Ook wil het stadsbestuur de sociale veiligheid van deze route verbeteren. In de..

Aanvankelijk was alleen de trambaanroute langs de museumspoorlijn als variant in beeld, maar na bezwaren en suggesties van omwonenden is ook de bosroute ontwikkeld. Vooral bewoners van de Amstelveenseweg vreesden voor overlast als de drukke fietsroute achter hun achtertuinen aangelegd zou worden. De bosroute gaat uit van verbetering van de bestaande slingerende route door het Amsterdamse Bos.