Het voorstel zou met name leerlingen treffen die voor niet in Amstelveen aanwezig bijzonder voortgezet onderwijs kiezen (Montessori, Vrije School, Dalton) of de voorkeur geven aan een categoraal gymnasium. In het geopperde plaatsingssysteem krijgen scholieren uit Amsterdam voorrang, gevolgd door leerlingen uit omliggende gemeenten zonder middelbare school. Daarna volgt de rest. “De kans voor Am...