Het complex is gebouwd in 1981 en kampt met een slecht binnenklimaat. Intussen groeien de scholen uit hun jasje en dat gaat de komende jaren onverminderd door. Het gaat om drie scholen: De Pioniers, De Cirkel en de Willem-Alexanderschool, alsmede kinderopvang van KinderRijk. Naast de hoofdvestiging maken de scholen al gebruik van aanvullende gebouwen aan Orion 1b en Orion 19.

UITPLAATSEN Om ruimte te maken is al eerder gekeken naar mogelijkheden voor het uitplaatsen van de kleinste basisschool, De Pioniers, naar het A3 tracé, Galjoen of Brink 67-69. Deze locaties voldoen echter geen van drieën. Dat betekent dat er binnen het voedingsgebied van deze school geen passende andere locatie voor nieuwbouw te vinden is. Daarmee moet een...