De studentenwoningen moeten, net als het bestaande Uilenstede, komen onder aan- en uitvliegroutes van de Buitenveldertbaan van Schiphol en voor zulke plekken gelden beperkingen. Je kunt er niet zomaar van alles bouwen. Het college stelt echter dat veranderingen in de wet die begin 2018 zijn doorgevoerd, ruimte bieden om die studentenwoningen toch te kunnen bouwen. Op de dag vóór de raadscommiss...