Ruimte voor de bouw van extra woningen is in deze regio hard nodig. In de Metropoolregio Amsterdam moeten tot 2040 circa  250.000 woningen verrijzen om de woningnood in de Randstad het hoofd te kunnen bieden. De ruimte voor die nieuwe woningen is in deze regio nu beperkt omdat geluidshinder door vliegtuigen gemeenten rondom Schiphol beperkt in hun mogelijkheden om te bouwen. Zo heeft Amste...