In het gebied aan Landtong staan de bestaande gebouwen enigszins onoverzichtelijk door elkaar. Het college wil de basisscholen De Horizon en De Akker nu onder één dak samenbrengen en met ruimte voor kinderopvang en een gymzaal voor gezamenlijk gebruik. Dankzij de compactere opzet ontstaat ruimte voor woningbouw aan de randen van het gebied. Dat biedt tevens de mogelijkheid om een deel van de ko...