Op bedrijventerrein Legmeer zijn 186 bedrijven met gezamenlijk 2.400 arbeidsplaatsen gevestigd. Het circa dertig hectare grote terrein is grotendeels aan het eind vande jaren zeventig en het begin van jaren tachtig gerealiseerd. Eind jaren negentig werd een nieuwe rand aan het bedrijventerrein toegevoegd. Legmeer lag oorspronkelijk aan de rand van de bebouwde kom, maar wordt inmiddels omringd d...