Eerder werd uitgegaan van een nieuwe wijk met ruimte voor circa 800 woningen. Door vergroting van het plangebied naar circa 60 hectare is het nu mogelijk om meer woningen te realiseren. Uitgaande van het uitgangspunt van maximaal 25 woningen per hectare zouden dat er in theorie maximaal 1.500 kunnen zijn. Maar omdat er ook ruimte nodig is voor toegangswegen, een school, extra...

STRAATNAMEN Het was al enige tijd stil rond de plannen voor De Scheg, nadat de gemeenteraad in 2015 de Ontwikkelvisie had gesteld. De gemeente ging er toen nog vanuit dat in 2018 met bouwrijp maken begonnen zou kunnen worden. In 2016 werden vooruitlopen daarop al vijf straatnamen voor de toekomstige wijk onthuld als eerbetoon aan een aantal bekende overl...