De ambitie om meer ruimte voor natuur te bieden is opgenomen in het Bosplan 2020-2030. Daarin geven de samenwerkende gemeentes Amsterdam en Amstelveen aan dat ze het bosareaal willen vergroten door 7,5 hectare aan overbodige paden, bermen en fundering te verwijderen. Om dit mogelijk te maken moet over een bij elkaar opgetelde lengte van 13 kilometer teerhoudend asfalt verwijderd worden. Het gaa...