Volgens een woordvoerster van de gemeente Amstelveen gebeurt dat in het kader van integraal wijkbeheer. “Dat wil zeggen dat als we plantsoenen schoffelen of doormaaien ook meteen zwerfvuil prikken. Dat doen zowel aannemers die we inhuren als onze eigen medewerkers. Grote bermoppervlakten binnen de bebouwde kom maakt de gemeente twee keer per jaar tijdens zwerfvuilacties schoon. Voorafgaand aan ...