Het tegengaan van luchtverontreiniging door houtstook staat inmiddels ook op de agenda van de gemeente Amstelveen. Bij het verbranden van hout komen fijnstof en andere schadelijke stoffen in de lucht. Dat brengt met name bij windstil en vochtig weer luchtvervuiling met zich mee. De gemeente wil inwoners door het geven van  voorlichting stimuleren om schoner te stoken. Dat kan bijvoorbeeld ...