De gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) leverde in Amstelveen in 2919 rond 50 kilo aan schillen, takken en dergelijke per inwoner op. In vergelijkbare andere gemeenten was dat 33 kilogram per inwoner. Ook de opbrengst van de inzameling van PMD (Plastic en Metalen verpakkingen en Drinkpakken) was in Amstelveen hoger dan elders: 23 kilo per inwoner tegen 14 kilo landelijk...