Het KNMI verwacht dat de klimaatverandering de komende decennia zal leiden tot hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien, meer hittegolven en kans op drogere zomers. Dat kan in Amstelveen onder meer leiden tot wateroverlast, grondwaterproblemen en hittestress. Om deze gevolgen op te kunnen vangen, heeft het gemeentebestuur het Actieplan Klimaatadaptie voor de periode 2021-2026 o...