Een extern bureau controleert elk jaar een derde van de gemeentelijk bomen die langs straten en wegen staan op veiligheid en conditie. Dat gebeurt onder meer om aan zorgplichteisen die voortkomen uit de aansprakelijkheidswetgeving te voldoen. Per inspectieronde worden ruim 10.000 bomen beoordeeld. Na drie jaar zijn alle ruim 31.000 bomen uit het gemeentelijk bomenbezit geïnspecteerd. Bij sommig...