De voorgestelde tariefsverhoging komt niet overeen met de optimistische toekomstverwachting die vier jaar geleden werd opgenomen in het Grondstoffenplan 2017-2021. Het beoogde doel van dit plan is dat in 2021 in totaal 75 procent van het afval gescheiden wordt aangeleverd zodat er gemiddeld 100 kilo restafval per inwoner per jaar overblijft. ‘Wanneer de doelstelling gehaald wordt, is de verwach...