Stoffen in de lucht die schadelijk voor de gezondheid zijn, zijn fijnstof en stikstofdioxide. De concentraties van deze stoffen in de lucht liggen in Amstelveen weliswaar ruim binnen de Europese normen, maar volgens het college van B en W is toch extra inzet nodig om de luchtkwaliteit te verbeteren. ‘De Europese grenswaarden zijn voortgekomen uit een afweging van politieke en economische belang...