Dat blijkt uit de eerste versie van de Transitievisie Warmte die het college van B en W heeft vrijgegeven voor inspraak. Een van de uitgangspunten uit die visie is dat de toekomstige warmtevoorziening betaalbaar moet zijn voor bewoners en gebouweigenaren. Daarmee geeft het college gehoor aan zorgen die onder inwoners leven. Uit een enquête die de gemeente eerder hield, bleek dat veel Amstelvene...