Plannen voor windmolens liggen altijd gevoelig vanwege de vrees voor onder meer horizonvervuiling. De gemeente Amsterdam houdt diverse online informatiebijeenkomsten over de windmolenplannen. Maandag vond de eerste bijeenkomst plaats waar de plannen voor bedrijventerrein Amstel III centraal stonden. Op 24 juni vindt er een dergelijke bijeenkomst plaats over zoekgebied Amstelscheg, dat vlak bij de noordelijke gemeentegrens van Amstelveen en tegenover het Amstelpark ligt. 

BESCHERMERS AMSTELLAND Stichting Beschermers Amstelland maakt zich zorgen over de plannen voor dat laatste gebied. De organisatie vindt het vreemd dat de zoeklocatie valt binnen het gebied dat is aangewezen als Bijzonder Provinciaal landschap.  ''We zijn voor groene energie, maar we willen de eenheid van het gebied de Amstelscheg bewaren. Je moet er van noord naar zuid en van oost naar west doorheen kunnen. het moet geen lappendeken worden," aldus voorzitter Renske Peters eerder over de plannen.

ANDERE WIND De gemeente Amsterdam kreeg vorig jaar van het nieuwe bestuur van provincie Noord-Holland groen licht om nieuwe windmolens neer te zetten. De plannen werden in de voorgaande jaren door de provincie tegengehouden, maar er waait nu een andere wind in provinciehoofdstad Haarlem. Onder de voorwaarden van een zorgvuldige afweging, is plaatsing van windmolens nu wel mogelijk. De Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) reageerde verheugd op dat nieuws en liet weten dat Amsterdam staat te popelen om de windmolens in de stad maximaal te benutten.

Amsterdam heeft de plannen voor ontwikkeling van windenergie en andere duurzame energiebronnen uitgewerkt in het kader van het landelijk Klimaatakkoord. Nederland is daarbij in 30 energieregio’s ingedeeld. Amsterdam is onderdeel van de energieregio Noord-Holland Zuid (NHZ) die verder bestaat uit IJmond-Zuid-Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Amstelland, Gooi en Vechtstreek en Haarlemmermeer.

KLIMAATNEUTRAAL Met een huidige elektriciteitsvraag van 3,8 terawattuur (TWh) voor woningen, bedrijfsgebouwen, kantoren en winkels, scholen en ziekenhuizen is Amsterdam verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale elektriciteitsvraag in de regio Noord-Holland Zuid. Amsterdam heeft de ambitie om de stad klimaatneutraal te maken. Grootschalige opwek van duurzame energie speelt daarin een belangrijke rol. Voor het opwekken van zonne-energie wordt primair in de stad gezocht naar grote daken en dubbel ruimtegebruik op bijvoorbeeld P&R-locaties en langs infrastructuur (zowel op taluds, geluidsschermen, of bijvoorbeeld metro stations). Daarnaast wil het stadsbestuur ook het opwekken van windenergie uit breiden. 

In de zomer van 2019 stonden er in Amsterdam 38 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 66 MW (128 GWh). Al deze windturbines bevinden zich in het havengebied, Amsterdam wil nu 50 MW (127 GWh) extra windenergie realiseren in 2030, bovenop de nu al gerealiseerde 66 MW en nog in de planning staande 11 MW. In totaal moet dat 127 MW (283 GWh) aan windenergie in 2030 opleveren. 

POTENTIE Om nieuwe windturbines te kunnen plaatsen zijn er zeven concept-zoekgebieden aangewezen waar waar technisch en theoretisch potentie is voor de realisatie van windenergie. Het gaat daarbij om het Havengebied, Noorder IJplas, ten noorden ring A10 in Amsterdam-Noord, Zeeburgereiland/IJburg/Sciencepark, Gaasperplas/Driemond, Amstel III en omgeving, en de Amstelscheg (Amsterdam-Zuid). In deze gebieden is  wettelijk en technisch ruimte is voor windturbines 

Per gebied wordt verdiepend onderzoek gedaan naar de ruimtelijke inpassing, bouw en exploitatie. Dit gebeurt in samenwerking met ruimtelijke experts, initiatiefnemers zoals windcoöperaties en omwonenden. De inzet van het stadsbestuur is om zoveel mogelijk energie per windturbine op te wekken om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de schaarse ruimte. Dit betekent windturbines met een vermogen van 2 en 3 MW of groter.

De online informatiebijenkomst over het gebied Amstelscheg vindt op woensdag 24 juni plaats vann 19.00 tot 20.00 uur (met mogelijk een uitloop van een half uur). Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de website van de gemeente Amsterdam. Meedoen is mogelijk met telefoon, tablet of computer.