De wens van Amsterdam om Amstelveen op gebied van besluitvorming en financiering meer bij het Amsterdamse Bos te betrekken is opgenomen in het vandaag gepresenteerde 'Bosplan 2020-2030'. 'We streven naar een andere besturing van het Bos waarbij de gemeente Amstelveen ook mee besluit. Het Bos wordt door veel Amstelveners met plezier gebruikt en het is voor het bestuur en de inwoners van Amstelve...