De gemeente Amsterdam (de beheerder van het bos) heeft dit jaar fors ingezet op een preventieve aanpak. In december zijn een half miljoen bollen in het bos geplant om insecten aan te trekken die een natuurlijke vijand zijn van de rups. In februari en maart zijn nestkasten voor  koolmezen, pimpelmezen en boomklevers opgehangen. De laatste twee eten eikenprocessierupsen in het vroege stadium...