De Amstellanddag zou dit jaar op zondag 7 juni plaatsvinden. Jaarlijkse openen op deze dag onder meer boeren, kunstenaars en ondernemers die in het gebied gevestigd zijn hun deuren voor het publiek. Eind maart besloot de stichting om de voorbereidingen voor het evenement te staken vanwege alle onzekerheden die de coronacrisis met zich meebracht. 'Bovendien wilden we mensen op de locaties die deel zouden nemen vanwege het virus ook niet confronteren met bezoekers.'' Het besluit werd direct met veel begrip ontvangen. ''Het is jammer, want we hadden het heel graag gedaan. Maar het is nu niet anders," stelt Renske Peters.

VOLGEND JAAR Beschermers Amstelland hoopt later dit jaar nog een aantal kleinschalige activiteiten te kunnen organiseren rond Amstelland als alternatief voor de Amstellanddag. "Maar er komt dit jaar geen echte dag met allerlei evenementen meer,'' vertelt Renske Peters. "Dat doen we volgend jaar weer. Dan willen we extra uitpakken op de Amstellanddag die dan op 6 juni gehouden wordt.'' Ze hoopt dat het later dit jaar nog wel mogelijk is om bijvoorbeeld een kleinschalige lezing of een excursie te organiseren.

De stichting mist met het schrappen van de Amstellanddag wel het belangrijkste moment in het jaar om haar werk onder de aandacht te kunnen brengen. ''Er zouden dit jaar zeker 40 locaties meedoen en we hadden alles al in gang gezet. We zouden ook weer op buitenplaats Wester-Amstel terecht kunnen, ondanks dat dat verkocht is."

OPEN EN TOEGANKELIJK Doel van de Amstellanddag is om meer bekendheid te geven aan het eeuwenoude natuur- en cultuurhistorische landschap waar de Amstel zich doorheen slingert. Beschermers Amstelland wil het behouden als een open en toegankelijk agrarisch gebied met grote natuurwaarden. Daarin moet dan met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie geboerd en gerecreëerd kunnen worden. 

BOMENKAP Dat het gebied voortdurend onder druk staat bleek uit recente plannen om een tankstation met verzorgingsplaats aan te leggen langs de A9 bij Ouderkerk aan de Amstel. Daarvoor zouden duizenden bomen gekapt moeten worden. Bewoners van Ouderkerk voerden daar actie tegen. Ook stichting Beschermers Amstelland streed ervoor om de bomenkap zoveel mogelijk te beperken. Uiteindelijk hadden de protesten resultaat en inmiddels zijn de plannen van de baan.

WINDTURBINES Een ander gebied waar de stichting zich zorgen over maakt is  een fors deel van de Amstelscheg aan de noordkant in de Duivendrechtsepolder. Het gebied dat loopt tot aan de Amstel en is door de gemeente Amsterdam aangewezen als zoekgebied voor plaatsing van windturbines. Beschermers Amstelland vindt het vreemd dat de zoeklocatie valt binnen het gebeid dat is aangewezen als Bijzonder Provinciaal landschap.  ''We zijn voor groene energie, maar we willen de eenheid van het gebied bewaren. Je moet er van noord naar zuid en van oost naar west doorheen kunnen. het moet geen lappendeken worden," stelt Peters. ''We moeten dus alert blijven."

Andere zaken die om aandacht vragen zijn de vogelweidestand en de waterstand in de poldergebieden in de huidige droogteperiode. ''OndankS dat de Amstellanddag niet doorgaat, blijven we dus ook achter de schermen zeker actief,' aldus Peters.'

Voor meer informatie: beschermersamstelland.nl

Naomi Heidinga
Foto: Naomi Heidinga
Renske Peters en Hans Buijze van Stichting Beschermers Amstelland.