De kunstgraskorrels zijn gemaakt van vermalen, afgedankte autobanden. Volgens het RIVM vormen de chemische stoffen die deze korrels bevatten geen direct gevaar voor de gezondheid van bijvoorbeeld spelende kinderen en huisdieren, maar omdat de vervuilingen zich kunnen ophopen in waterbodems (bagger, slib) bestaat er wel kans op schadelijke effecten voor het milieu op langere termij...

BOETE Vorige maand legde de rechter volgens het NOS Journaal een boete op van duizenden euro's aan de gemeentelijke beheerder van voetbalvelden in Enschede, omdat korrels daar in het milieu terecht waren gekomen. Later dit jaar spreekt de Raad van State zich uit over de situatie bij een voetbalclub in Montfoort. En er zijn ook al procedures aangekondigd in zes...