Gemeenten moeten asielzoekers met een verblijfsvergunning passende woonruimte aanbieden om goede integratie in de maatschappij mogelijk te maken. Grotere gemeenten moeten daarbij meer asielzoekers onderdak bieden dan kleinere. De  Amstelveense wethouder Herbert Raat gaf echter al in 2017 aan dat het verplicht huisvesten van vergunninghouders in Amstelveen vanwege de grote druk op de lokale...