Met ingang van 2015 heeft het Rijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Jeugdwet overgedragen aan gemeenten. Zij moeten volgens die wet hulp kunnen bieden voor jeugdigen met psychische, gedrags-, of gezinsgerelateerde problemen. Het gaat daarbij om jongeren tot 18 jaar, maar verlengde jeugdhulp is ook mogelijk voor jongeren tot 23 jaar. Voor gemeenten is het een zogenaamde ‘open ei...