't Open Hof is eigendom van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert (PGA-B). Het gebouw werd begin jaren '70 in gebruik genomen voor kleinschalige kerkelijke vieringen en sociale activiteiten van de Nederlands Hervormde en Gereformeerd Kerk. Later ging het dienst doen als wijkcentrum en vonden er allerlei sociale en buurtgerichte activiteiten plaats. 't Open Hof werd daarvoor onder meer verhuurd aan welzijnsorganisatie Cardanus, de voorganger van Participe Amstelland.  

KERKELIJK BUREAU In het pand is sinds 23 maart 2018 ook het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente gevestigd. Dat verhuisde toen van het voormalig pastoriegebouw aan de Handweg naar 't Open Hof. Daardoor kreeg Participe minder ruimte ter beschikking. Het monumentale oude onderkomen van het kerkelijk bureau werd toen in de verkoop gezet. Uitgangspunt bij de verhuur van de vrijkomende ruimten in 't Open Hof aan een nieuwe partij is volgens kerkrentmeester Wilm Merckel dat het kerkelijk bureau in het pand gevestigd blijft. Makelaar Brockhoff is enkele weken geleden ingeschakeld deze ruimten te verhuren. Volgens Merckel hebben diverse geïnteresseerde partijen het pand inmiddels bezichtigd.

HELE KLUS Inmiddels is Jeannette Wieringa, sociaal beheerder van wijkcentrum 't Open Hof, met een werkgroep bezig om voor activiteiten die in 't Open Hof plaatsvinden andere locaties te zoeken. ''En dat is een hele klus," vertelt ze. "Maar we doen ons best om daar andere plekken voor te vinden. Zo kunnen we met bepaalde cursussen uitwijken naar De Bolder. Deze cursussen hebben niet alleen een educatief maar ook een sociaal karakter. Het is meer dan alleen een cursus en de groepen bestaan vaak uit mensen die elkaar daar al jaar in jaar uit ontmoeten. Het zorgt dus ook voor sociale cohesie." In de werkgroep is ook de Stadshart Bewoners Initiatief Groep vertegenwoordigd. 

SOCIËTEIT Volgens Jeanette Wieringa is het inmiddels gelukt om een groot deel van de activiteiten een alternatief te vinden. ''Maar er is ook nog een aantal clubjes dat nog op zoek is naar een ander plek," aldus Jeanette Wieringa. Een daarvan is sociëteit De Bunker, die wekelijks op zaterdagavond bijeenkomsten houdt. De sociëteit heeft inmiddels via sociale media een bericht verspreid dat een nieuwe ruimte wordt gezocht voor de soosavonden.

BEWONERS AAN ZET De keuze van de gemeente om naast de zes grote wijkcentra alleen kleinschalige ontmoetingsplekken te faciliteren, past in haar beleid dat het motto 'Bewoners aan zet' heeft. De nadruk ligt daarbij op het stimuleren van buurt- en wijkinitiatieven. Die moeten dan op meerdere kleinschalige locaties plaatsvinden. In juli moet er een inloopbijeenkomst in ''t Open Hof plaatsvinden waar wijkbewoners vragen aan wethouder Marijn van Ballegooijen (Welzijn) kunnen stellen.