"De oprichting van de woningstichting Patrimonium gebeurde op initiatief van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium, dat zich destijds inzette voor de verbetering van de positie van mensen die het minder breed hadden," vertelt Jan Wilhelmis, voormalig bewoner van Patrimonium. Al woont hij er niet meer, hij is nog altijd nauw betrokken bij de buurt en zit in de werkgroep di...