De verwachting is dat ook in de komende jaren landelijk veel agrarische ondernemingen met hun bedrijfsvoering gaan stoppen. Dat is het gevolg van ontwikkelingen zoals schaalvergroting, het ontbreken van opvolgers, wetgeving rondom fosfaatrechten en de ontwikkelingen rond de stikstofproblematiek. Veel erven en stallen zullen hierdoor hun agrarische functie verliezen. Deze ontwikkeling doet zich ...