Half april maakt de Dierenbescherming bekend dat het asiel aan de Kostverlorenweg met ingang van 1 mei tijdelijk dicht ging. Volgens de organisatie was het door een combinatie van factoren niet verantwoord om de locatie Amstelveen nog langer open te houden.' In verband met het wegvallen van essentiële stafleden besloot de organisatie om de bedrijfsvoering tijdelijk stop te zetten. Volgens de woordvoerder moet in september duidelijkheid zijn, wanneer de locatie weer open kan. Hoewel de bezetting van asiels landelijk gezien terugloopt, gaat hij ervan uit dat het  Dierentehuis in Amstelveen weer open zal gaan. 

DIEREN NAAR PURMEREND Honden en katten die voor de sluiting nog in het asiel in Amstelveen verbleven, zijn naar het Dierentehuis in Purmerend overgebracht.  ''Er waren op dat moment niet veel dieren aanwezig," licht de woordvoerder toe.

OPVANG IN HOOFDDORP Dieren die nu opvang nodig hebben, worden sinds 1 mei opgevangen in Dierenopvangcentrum Haarlemmermeer aan Hoofdweg 565 Westzijde in Hoofddorp. Bewoners van deze regio die huisdieren hebben waar ze niet meer voor kunnen zorgen, kunnen ze ook naar deze locatie brengen. Bezoek is in verband met de coronamaatregelen wel alleen mogelijk na het maken van een afspraak. De woordvoerder heeft nog berichten gehoord dat verplaatsing van de opvang tot problemen heeft geleid.

Vanwege de coronamaatregelen wordt er ook meer gebruikt van online services, zoals ik ikzoekbaas.nl ''Er kan dan een afspraak gemaakt worden om betreffend dier te bekijken. Het heeft geen nadelige gevolgen gehad voor het aantal herplaatsingen van dieren," aldus de woordvoerder van de Dierenbescherming.

De vaste medewerkers van Dierentehuis Amstelveen worden sinds de tijdelijke sluiting volgens de woordvoerder waar mogelijk op andere locaties van de Dierenbescherming ingezet. 'Door de coronamaatregelen zijn ook daar uitdagingen om de personele bezetting rond te krijgen en te houden,' aldus de eerdere verklaring van de Dierenbescherming.

SCHIFTELIJKE VRAGEN De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AvA) heeft in mei schriftelijke vragen aan het Amstelveense college van B en W gesteld over de tijdelijke sluiting van het dierenasiel. De partij vindt het belangrijk dat er in de huidige crisistijd goede opvang voor dieren is en wijst er ook op dat juist in de zomerperiode regelmatig dieren worden achtergelaten. AvA wil onder meer van het college weten wat de Regio Noord West van de Dierenbescherming van plan is. 'De huidige locatie van het Dierentehuis voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen en er is te weinig ruimte, welke mogelijkheden ziet Regio Noord West en het college voor een kwalitatief goede locatie voor een Dierentehuis in Amstelveen,' luidt een van de vragen.