De effecten van het woningtekort zijn zowel op de huur- als op de koopwoningmarkt merkbaar. Het tekort leidt (met uitzondering van de sociale huursector) tot steeds verdere stijging van de prijzen. Dat heeft onder meer tot gevolg dat koopwoningen voor sommige groepen steeds minder bereikbaar worden. De Hypotheker maakt vorige week de uitkomsten van een onderzoek bekend waaruit onder meer bleek ...