De stand van zaken rond het A9-project werd woensdagavond toegelicht in een door Rijkswaterstaat georganiseerde online presentatie. De vertraging die in het A9-project is opgelopen, is volgens Lammert Postma onder meer een gevolg van de coronacirsis. “Doordat iedereen thuis werkte, is het maken van het ontwerp vertraagd. Daar zijn veel mensen bij betrokken en daardoor was de afstemming moeilijk...