Om Amstelveen bereikbaar te houden wil het gemeentebestuur volgens de Mobiliteitsvisie vooral het gebruik van het openbaar vervoer en de (elektrische) fiets stimuleren. Dat is niet alleen nodig vanwege milieudoelstellingen, maar ook omdat er maar weinig ruimte is voor uitbreiding van het wegennetwerk. Daarnaast blijft verbetering van het bestaande wegennet noodzakelijk om Amstelveen bereikbaar ...