Het idee voor afwikkeling van doorgaand verkeer via een ruimere ring rond Amsterdam was reeds opgenomen in het in 2018 gepresenteerde programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Dat programma dat ook voorziet in verbetering van het openbaar vervoer is opgesteld door het Rijk en Metropoolregio A...