Gezamenlijk hebben de partijen het uitvoeringsprogramma opgesteld van de eerder vastgestelde Regionale Energiestrategie. Daarbij wordt ook nadrukkelijk de samenwerking gezocht met netbeheerders, ondernemers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en de inwoners. Zo is het streven om bij initiatieven op het gebied van wind- en zonne-energie minimaal in te zetten op 50 procent lokaal ei...