De gemeenteraad besloot vorig jaar al om 21 miljoen euro uit te trekken voor renovatie en uitbreiding van het KKC. Deze werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang is. Het college van B en W had daarnaast vorig jaar al aangekondigd dat er voor de sportvoorzieningen nog een apart plan kwam. Uitgangspunt daarbij was dat de sportaccommodatie buiten schooltijd ook door andere verenigingen gebruikt k...