Het goederentransport is de afgelopen jaren fors toegenomen in Amstelveen en dat blijft naar verwachting ook de komende jaren groeien. Inwoners laten steeds vaker internetbestellingen thuis afleveren en ook de bevoorrading van winkels en restaurants en het transport van materialen naar bouwprojecten zorgt voor extra verkeersbewegingen. Al deze goederenstromen brengen echter schadelijke uitlaatg...