Amstelveen kent al een stadswarmtenet, maar de warmte is afkomstig van fossiele bronnen, namelijk restwarmte van de gasgestookte Diemer elektriciteitscentrale. Aardwarmte maakt gebruik van warmte uit de diepe ondergrond. Bij aardwarmte wordt vanuit minimaal 500 meter onder de grond warm water opgepompt. Dit warme water wordt vervolgens gebruikt om via een warmtewisselaar leidingwater te verwarm...