De SP in Amstelveen heeft inmiddels vragen aan het college van B en W gesteld over de vertraging bij verrekening van de drinkwaterkosten. SP-raadslid Patrick Adriaans noemt de problemen ‘meer dan onhandig’ en roept Waternet op te voorkomen dat inwoners de dupe worden van ICT-problemen. ‘Amstelveners met een kleine beurs moeten iedere euro omdraaien. Het mag niet zo zijn dat zij in de problemen ...