De behoefte aan een nieuw sportpark is gebleken uit berekeningen die de gemeente heeft gemaakt met het oog op de verwachte groei van Amstelveen tot 2040. Het college van B en W heeft de ruimtelijke mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen in kaart gebracht en onderzoek gedaan naar de financiële consequenties van groei van Amstelveen. Daarbij zijn twee scenario’s bekeken: groei naar circa 110.00...