In de RWZI aan Machineweg wordt het afvalwater van de inwoners van Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel gezuiverd. In het rioolwater treft het waterschap steeds meer medicijnresten aan. Het gaat daarbij bijvoorbeeld onder meer om diclofenac, betablokkers en antibiotica. Die stoffen komen via urine en ontlasting in het riool en belanden vervolgens met het gezuiverde water in het oppervlaktewate...