Waternet int de waterschapsbelasting in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), waar ook Amstelveen toe behoort. Met de opbrengsten dekt het waterschap de kosten voor zuivering van het rioolwater (kwaliteitsbeheer) en het droog houden van de poldergebieden waarin we wonen (kwantiteitsbeheer).