Door teruglopend kerkbezoek staat het voortbestaan van veel kerken onder druk. Door de ontkerkelijking komt de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de vaak monumentale kerkgebouwen bij een steeds kleiner wordende groep mensen te liggen. Bovendien wordt het voor de eigenaren steeds moeilijker om de exploitatie en het onderhoud van de gebouwen te bekostigen. De meeste kerkbesturen zoeken...