Vanwege het nog immer rondwarende coronavirus krijgen ouderen en kwetsbare kiezers extra mogelijkheden om veilig hun stem uit te kunnen brengen. Zo wordt ouderen vanaf 70 jaar de mogelijkheid geboden om hun stem per brief uit te brengen. Verder kunnen kwetsbare kiezers ook op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de officiële verkiezingsdatum (woensdag 17 maart) al hun stem uitbrengen. Volgens ...